Oferta

Dokumentacje projektowe od koncepcji, przez detal techniczny
i wizualizacje, po kompleksowy projekt wykonawczy.

- projekty ogrodów prywatnych
- projekty terenów publicznych (place, parki, skwery)
- projekty terenów rekreacyjnych
- projekty ogrodów sensorycznych
- projekty ogrodów zimowych, tarasów i patio
- projekty ogrodów deszczowych
- rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych
- rewaloryzacja zieleni przy obiektach zabytkowych
- aranżacja zieleni we wnętrzach
- inwentaryzacja istniejącego stanu roślinności
- prowadzenie nadzoru autorskiego